Skip to main content Skip to search

Oferta

Poznaj naszą ofertę

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na najwyższym poziomie, zapewniając swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie finansowym, kadrowym, płacowym oraz podatkowym.

W szczególności swoim klientom oferujemy następujące usługi:

– prowadzenie ksiąg handlowych ( Pełna księgowość)
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
– prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego (Ryczałt)
– zeznania roczne (PITy)
– ewidencja środków trwałych i wyposażenia
– rozliczenia z tytułu podatku VAT
– rejestracja działalności gospodarczej
– ZUS
– kadry i płace
– sprawozdania GUS
– sprawozdania finansowe
– analiza oraz korekta dokumentów z lat ubiegłych
– reprezentowanie Państwa firmy przed US i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji, na podstawie stosownych pełnomocnictw